STARTPAGINA

Deze site is nog in bewerking. Sorry voor het ongemak. De komende tijd regelmatig aangevullingen.

anne zernike beeldmerk

Anne Zernike:

de eerste vrouwelijke predikant op de preekstoel

 

Op 5 november 2011 was het 100 jaar geleden dat Anne Zernike werd bevestigd in het ambt van voorganger in de Doopsgezinde Gemeente Bovenknijpe. Zij was daarmee de eerste vrouwelijke predikante die een functie vervulde in een kerkelijke gemeente in Nederland. De Doopsgezinde Gemeente Bovenknijpe is binnen de Doopsgezinde Broederschap een zelfstandige gemeente. De huidige voorganger is ds. Christine Schlette.

 

Bovenknijpe ligt ca. 5 kilometer oostelijk van Heerenveen. Het maakt nu deel uit van het dorp De Knipe en is onderdeel van de burgerlijke gemeente Heerenveen.

 

Op deze website wordt onder meer aandacht gegeven aan:

  • Haar leven en werken in Bovenknijpe, Eerbeek en Rotterdam en over haar positie als vrouw binnen de kerkelijke gemeenschap van Nederland in die periode.
  • Herinneringen van en over haar, in de vorm van haar eigen biografie "Een vrouw in het wondere ambt". En over haar in talloze andere geschriften die de afgelopen tijden over haar zijn verschenen en nog zullen uitkomen.
  • De belangrijkste publicatie in de afgelopen tijd is de biografie over Anne Zernike, geschreven door Froukje Pitstra. Zij is op 3 juli 2014 gepromoveerd op "Ontelbare enkelvouden. Dr. Anne Mankes-Zernike (1887-1972) een biografie". Zie elders op deze pagina voor meer informatie.
  • Diverse activiteiten die in het jaar 2011 hebben plaatsgevonden, zoals een toneelstuk in De Knipe, een serie solo-toneelvoorstellingen door het land die zijn verzorgd door Korneel Roosma-de Vries, een groot aantal lezingen op diverse plaatsen, bijzondere diensten, een herdenking in De Knipe in het eerste weekend van november 2011, etc.
  • Haar relatie met de schilder Jan Mankes, haar echtgenoot, waarmee ze slechts een aantal jaren kon samenwonen. Jan Mankes stierf na 5 jaren huwelijk al in 1920, Anne achterlatend met hun enig kind Beint.
  • Daarnaast is op de website aandacht voor diverse plaatsen, waar iets van of over Anne Zernike is te vinden op het internet. Zoals verwijzigingen naar websites waar over haar, haar werk en over haar relatie met Jan Mankes is geschreven.

ANNE ZERNIKE FUND

 

Op 6 november 2011 is in de Vermaning van Bovenknijpe het Anne Zernike Fund geïntroduceerd. Het Anne Zernike Fund heeft tot doel:

  1. de positie van vrouwelijke doopsgezinde (mennonite/anabaptist) theologen en pastores overal ter wereld te verbeteren en te bestendigen door een beperkte aanvullende studiefinanciering te geven, indien nodig.
  2. door gemeentes overal ter wereld die voor het eerst een vrouwelijke pastor in dienst nemen te belonen met een ‘award’ met toelichting. Deze aanvraag kan worden ingediend door de predikant in kwestie, door de gemeente en door ‘derden’.

 

Zie voor meer informatie en aanvraagformuilieren de volgende LINK.

FRYSLÂN-DOK

 

Vrijdag 24 februari 2012 ging de door Omrop Fryslân gemaakte documentaire over Anne Zernike in première bij TRESOAR.

Zondag 26 februari was de eerste uitzending op Nederland 2 om 15.30 uur en later op Omrop Fryslân vanaf 17.00 uur elk uur op het hele uur.

 

Hier een LINK naar de documentaire, die gemaakt is door Annet Huisman van Omrop Fryslân. Een ingetogen document!

LAATSTE NIEUWS

 

NIEUWE VOORSTELLINGEN

 

Gedurende de maanden februari, maart en april 2015 wordt het toneelstuk over het leven en werken van Anne Zernike opnieuw enkele keren opgevoerd. Daarna valt definitief het doek. Deze tweede serie voorstellingen wordt op 1 mei 2015 in Leeuwarden officieel beeindigd met een SLOTAKKOORD. Meer informatie volgt nog.....

 

Zie voor reeds geplande voorstellingen op de pagina "ACTUALITEIT".

 

U kunt de voorstelling binnen de hiervoor genoemde periode ook boeken voor uw gemeente, stad of dorp door het zenden van een e-mail naar info@annezernike.nl

 

 

BOEK OVER TONEELSTUK ANNE ZERNIKE

 

Op 22 juni 2014 is het boek

"Anne Zernike - het toneelstuk, beelden en verhalen" verschenen. In dit boek is het ontstaan van het toneelstuk beschreven, wordt ingegaan op de vele ontmoetingen en de reacties op het stuk.

Het boek wordt in eigen beheer uitgegeven door Sikke en Korneel Roosma - de Vries.

Het boek kost bij toezending € 19,50 en is te bestellen via info@annezernike.nl

 

 

SOLO-TONEEL ANNE ZERNIKE

 

In het kader van het 100-jarig jubileum is in 2011 het toneelstuk geschreven door Korneel Roosma - de Vries. Zij was tot 1 juli 2014 doopsgezind voorganger in de gemeente Holwerd Blija Ternaard.

PROMOTIE FROUKJE PITSTRA

 

Op 3 juli 2014 heeft de promotie plaatsgevonden van Froukje Pitstra. Zij schrijft daarover het volgende.

 

Anne Zernike (1887-1972) leefde in de tumultueuze eerste helft van de twintigste eeuw. Een tijd waarin ze uitgroeide tot een publiek figuur, als eerste Nederlandse predikante (in de doopsgezinde gemeente Bovenknijpe). In deze biografie worden vele facetten van haar rijke, complexe leven opgeroepen en beschreven: haar liefde voor de kunsten, haar opvatting over het predikantschap van vrouwen en over de vrouwenbeweging, haar worsteling met het pacifisme en haar radicale opvattingen over vrijzinnigheid en geloof. Anne Zernike bewoog zich over alle ‘verzuilde’ verbanden heen in verschillende politieke en maatschappelijke stromingen.

Heeft u vragen en/of opmerkingen of heeft u aanvullingen en/of verbeteringen voor deze website: verstuur uw bericht aan info@annezernike.nl

Copyright © All Rights Reserved

©www.annezernike.nl