ACTUALITEIT

Deze site is nog in bewerking. Sorry voor het ongemak. De komende tijd regelmatig aangevullingen.

anne zernike beeldmerk

DE ACTUALITEIT VAN ANNE ZERNIKE

 

Hoewel Anne Zernike jaren in de vergetelheid was geraakt, is ze sinds enkele jaren weer volop in het nieuws.

 

Sinds de aanloop naar het jubileumjaar 2011 - het toneelstuk van Korneel Roosma-de Vries en het oprichten van het Anne Zernike Fund - en parallel daaraan de studie en promotie van Froukje Pitstra - is Anne Zernike niet meer weg te denken uit de actualiteit.

 

In de afgelopen jaren is aandacht besteed aan Anne Zernike via de volgende gebeurtenissen:

  • In 2012 verschijnt "Het boek van de Buissche Heide" over het echtpaar Henriette en Rik Roland Holst. In een van de hoofdstukken worden de gasten belicht die het huis en het landgoed in de omgeving van Zundert bezochten. Eén van de gasten was Anne Zernike, die samen met haar zoon Beint enkele keren te gast waren.
  • Het uitbrengen van het boek "Vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis". In dit boek, dat is geschreven door meer dan 250 deskundige auteurs, is er ook aandacht voor Anne Zernike. Het rijk geïllustreerde boek, dat onder redactie staat van dr. Els Kloek, is verschenen op 14 februari 2013 bij uitgeverij Vantilt.
  • In het kader van het verschijnen van dit boek en de daarbij behorende tentoonstelling wordt in april 2013 door PostNL een postzegel uitgebracht van Anne Zernike en vijf andere bijzondere vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis.
  • In januari 2013 komt het gebonden boek "Beint Mankes Leven & Werk" uit. Met daarin de memoires en dagboeken van Beint Mankes (1918-1990), de zoon van Jan Mankes en Anne Zernike. Beint Mankes schrijft over zijn jeugd in Tuindorp Vreewijk, vakanties met zijn familie, zijn bijzondere opvoeding, zijn verblijf in London en Brussel. Hij vertelt hoe hij de kost verdiende als reclameman en uiteindelijk zijn vrijheid vond - het bloed kruipt waar het niet gaan kan - als kunstschilder en docent aan de Gooise Academie in Laren. Religie en politiek spelen een belangrijke rol in zijn leven en hierover geeft hij uitvoerig zijn mening. De tijd waarover Beint Mankes schrijft is een roerige tijd en een tijd waarin veel ontwikkelingen (opkomst van de reclame tot veranderingen binnen de kerk) een aanzet vinden, Beint Mankes beschrijft zijn waarnemingen en gedachten over deze ontwikkelingen; het is met name hierdoor dat het boek een groter publiek aan zal spreken. Niet alleen de reclame- en kunstliefhebber, maar ook degenen die geïnteresseerd zijn in recente geschiedenis op religieus, politiek en sociaal gebied, zullen vinden dat er een mooi tijdsbeeld gecreëerd wordt.
  • Medio 2013 verschijnt van de RKD, het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, het boek “Jan Mankes, een kunstenaarsleven in brieven 1910-1920”. Ook daarin wordt een relatie gelegd met zijn echtgenote, Anne Mankes-Zernike. De RKD zocht onder meer contact met Korneel Roosma-de Vries over in haar bezit zijnde brieven die zij in het genoemde boek wilden opnemen.
  • Op initiatief van "Vrijzinnigen Nederland" (de nieuwe naam van de Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB) is er in het Bijbels Museum een tentoonstelling over “De eerste predikante”. De tentoonstelling laat bezoekers kennismaken met Anne Zernike (1887-1972), de eerste predikante van Nederland. Met behulp van kunst, voorwerpen en documenten wordt een beeld gegeven van haar leven en betekenis voor andere (vrijzinnige) vrouwen uit haar tijd. Uiteraard is Anne zelf ook 'aanwezig' in verschillende portretten van de bekende schilder Jan Mankes, de echtgenoot van Anne.
  • Op basis van dit initiatief van Vrijzinnig Nederland is op 15 juni een (s)preekwedstrijd in “Paradiso” gehouden. De huidige poptempel was ooit de kerk van de Vrije Gemeente waar Anne Zernike godsdienstonderwijs heeft genoten. Jacoba Mossel, de eerste godsdienstonderwijzeres, heeft bij Anne de basis gelegd voor het vak Theologie.
  • Op 22 juni was de presentatie van het boek “Anne Zernike – beelden en verhalen”. Hierin wordt ingegaan op de ontwikkeling van het al elders genoemde toneelstuk en de diversiteit aan reacties daarop. Er worden beelden en verhalen gepresenteerd en vragen opgeworpen over de vrijzinnigheid en het geloof. Het boek wordt in eigen beheer uitgegeven door Korneel Roosma – de Vries en haar man Sikke R. Roosma ter gelegenheid van het afscheid van Korneel als voorganger van de gemeente Holwerd Blija Ternaard.
  • Op 3 juli 2014 promoveerde Froukje Pitstra aan de Rijksuniversiteit Groningen op haar onderzoek 'Ontelbare enkelvouden'. Dr. A. Mankes-Zernike (1887-1972): een biografie. Deze biografie beperkt zich niet tot een beschrijving van het persoonlijke en werkzame leven van Anne Zernike, maar gaat ook in op de context en tijdgeest waarin ze leefde en besluiten nam.
  • Daarnaast krijgt Korneel Roosma–de Vries van diverse kanten vragen over het mogelijk opnieuw opvoeren van het toneelstuk. Aan die verzoeken wordt gehoor gegeven: in de periode januari 2015 – april 2015 zal het toneelstuk weer op de planken te zijn.

 

OVERZICHT DATA EN PLAATSEN TONEELSTUK OVER ANNE ZERNIKE

 

DATUM

PLAATS

LOCATIE

AANVANG

4 februari 2015

Holwerd - try-out

Vermaning

Stasjonswei 3

14.00 uur

12 februari 2015

Emmen

Grote Kerk

Schoolstraat 5

19.30 uur

5 maart 2015

Havelte

PKN - Clemenskerk

Uffelterkerkweg 1

19.30 uur

15 maart

Hollum - Ameland

Federatie Doopsgezind-Gereformeerd Ameland

Westerlaan 14

14.00 uur

19 maart 2015

Franeker

RK-parochiecentrum Franciscuskerk

Godsacker 11-13

19.45 uur

20 maart 2015

Zaandam

Doopsgezinde Gemeente

Westzijde 80

20.00 uur

22 maart 2015

Middelburg

Doopsgezinde Gemeente Walcheren

Lange Noordstraat 62

14.30 uur

27 maart 2015

Deventer

Het Penninckshuis

Brink 89

20.00 uur

10 april 2015

Harlingen

Doopsgezinde kerk

Zoutsloot 50

20.00 uur

19 april 2015

's Gravenzande

VVP - Uniekerk

Langestraat 181

14.30 uur

20 april 2015

Rotterdam

Doopsgezinde Kerk

Noordmolenwerf 1-3

20.15 uur

21 april 2015

Schiedam

Vrijzinnigen (NPB)

Westvest 90

20.15 uur

22 april

Groningen

Vermaning

Oude Boteringestraat 33

19.45 uur

26 april

Zwolle

Vermaning

Wolweverstraat 9

15.00 uur

1 mei 2015

Leeuwarden

Vermaning

Wirdumerdijk 16

19.30 uur

SLOTAKKOORD

speciale afsluiting van de serie voorstellingen

 

 

LAATSTE NIEUWS

 

LAATSTE OPTREDEN

 

Afgelopen maanden is het toneelstuk over het leven en werken van Anne Zernike opnieuw een aantal keren opgevoerd. Op 1 mei 2015 is de laatste voorstelling in Leeuwarden. Zie de agenda op deze pagina.

 

 

PRESENTATIE BOEK

 

Op 1 mei 2015 vindt de presentatie plaats van een nieuw boek over de denkbeelden van Anne Zernike. Het boek heeft de titel "HEB HET ER OVER". De ondertitel van het boek luidt: "Een boekje voor iedereen die wil nadenken en praten over de actualiteit van Anne Zernike, haar leven, haar werk, haar denkbeelden'. Het boekje is tot stand gekomen op basis van de vele gesprekken die plaatsvonden na afloop van de meer dan 50 keer dat het toneelstuk is opgevoerd. Meer informatie via info@annezernike.nl

 

BOEK OVER TONEELSTUK ANNE ZERNIKE

 

Op 22 juni 2014 is het boek

"Anne Zernike - het toneelstuk, beelden en verhalen" verschenen. Het boek wordt in eigen beheer uitgegeven door Sikke en Korneel Roosma - de Vries.

 

Het boek kost bij toezending € 19,50 en is te bestellen via info@annezernike.nl

 

 

SOLO-TONEEL ANNE ZERNIKE

 

In het kader van het 100-jarig jubileum is in 2011 een toneelstuk geschreven door Korneel Roosma - de Vries. Zij was tot 1 juli 2014 doopsgezind voorganger in de gemeente Holwerd Blija Ternaard.

Heeft u vragen en/of opmerkingen of heeft u aanvullingen en/of verbeteringen voor deze website: verstuur uw bericht aan info@annezernike.nl

Copyright © All Rights Reserved

©www.annezernike.nl